Marketingový strategický workshop

Strategie ve firmách neexistují ve srozumitelné formě. To s sebou přináší řadu komplikací jako například časté a nahodilé změny kurzu namísto naplňování konzistentní vize, komplikace při rízení interního týmu nebo zadávání úkolů agenturám a externistům. Největším problémem ale je, že se hledají řešení na špatné problémy, protože největším nedostatkem je absence dobré analýzy, tvorba relevantní diagnózy, ze které by měly vzejít dlouhodobé principy dávající jasný směr. Teprve pak je možné hledat cesty k jejich naplňování.

Strategie by měla mít stručnou podobu, která umožní rychlou orientaci a usnadní rozhodování při tvorbě a optimalizaci akčních kroků, které na ni navazují. Dobrá strategie tak zavírá cesty, které nikam nevedou a dají se odhalit předem, šetří čas i peníze. Pustit se do akce bez strategie je bolestivá cesta bez cíle a navigace. Procesem její tvorby vás provedeme na našem marketingovém workshopu.

Jak bude vypadat výsledek

Výstupy

Na konci strategického workshopu budete mít stručný a přehledný dokument, který bude srozumitelně strukturovat zákazníky o které stojíte a o které usilovat nebudete. Bude jasně popisovat pilíře, na kterých stojí vaše značka, jaké hodnoty má vyzařovat jednotlivým skupinám, definuje způsob i prostředky, kterými se vymezíte vůči ostatním hráčům na trhu srozumitelnou pozicí. Ukáže vaše jedinečnosti, na kterých budete dále stavět navazující marketingové prvky a kterými upevníte své místo. Odhalíte poznatky, které využijete při dalším produktovém vývoji a nastavení komunikačního konceptu. Po validaci závěrů pak společně vytvoříme sadu taktických kroků, které věci uvedou do pohybu i způsoby, kterými budete ověřovat, že jdete po správné cestě.

Odpovědi

Budeme hledat odpovědi na otázky ohledně struktury vašich zákazníků. Diagnóza odhalí slabá místa a ukáže potenciál k růstu. V rámci diagnózy je klíčové zmapovat trh, na kterém působíte. Poznáme vaše protivníky, najdeme a pojmenujeme zákazníky, kteří se na trhu pohybují. Ty pak roztřídíme v rámci procesu segmentace podle jejich společných rysů do menších skupin. Toto nám umožní vybrat ty, na které se budeme soustředit a efektivně využívat zdroje, které jsou vždy limitní. Prioritizace zákazníků podle jejich potenciálu nás navede k tvorbě specifické, zřetelné a pokud možno jedinečné pozici. Vyprofilovaná pozice umožní přizpůsobit značku tak, abychom byli snadno identifikovatelní pro zákazníky, které chceme oslovit. Na základě těchto principů pak budeme vědět, jakými kanály a s jakým sdělením tvořit komunikační koncept.

Použitelnost

Přehledná a čitelná strategie je zárukou stabilního směru. Pokud byste neměli jasno o tom, čeho chcete dosáhnout, co máte k dispozici a jaké zákazníky chcete získat, nemůžete očekávat, že vaši zaměstnanci nebo specialisté budou vědět, co mají dělat. Strategický dokument tak bude sloužit pro interní ladění not napříč celou firmou nebo jako součást zadání pro marketingové agentury.

Řídit se strategickými principy znamená jít dlouhodobě po trase, kterou vytyčí řídicí principy. Realizace tak bývá obvykle rozdělena do etap. Ty budete moci umět plánovat na základě strategie.

Vytrhli nám trn z paty u rebrandingu
Dva Mluvčí nám vytrhli trn z paty, kdy jsme stáli před spuštěním velkého rebrandingového projektu s obrovskými náklady a neměli definovanou komunikační strategii. Společně se nám podařilo rozebrat nejdůležitější prvky našeho businessu a složit smysluplnou strategii, se kterou se nebojíme jít s Flagranti na trh. Hlavním prvkem spolupráce byl moderovaný workshop, kde jsme si předali všechny důležité informace, které Dva Mluvčí zpracovali do koncepce, kterou jsme dále společně vybrousili. Navrch jsme dostali pár zajímavých kontaktů a praktických marketingových rad a tipů. Jsme rádi, že se naše cesty zkřížily.
Jakub Kučera

CEO, Flagranti

Jak marketingový workshop probíhá

Příprava

V rámci přípravy na workshop s vámi studujeme váš obor, potenciální konkurenty, trendy ve vašem oboru, cenové hladiny, vaše produktové portfolio i to, co nabízejí vaši soupeři. Prozkoumáme, jakou pozici mezi ostatními zaujímáte jakým způsobem ji komunikujete a prohlédneme kanály, kterými zákazníky oslovujete. Příprava nám pomůže formulovat otázky pro samotný workshop.

Workshop

Na workshopu s vámi projdeme diagnostickým procesem. Zmapujeme trh, zákazníky, prozkoumáme dostupná data z výzkumů, zjistíme, jestli máte v interním týmu stejnou představu o tom, kde se nacházíte a kam směřujete. Bude nás zajímat, v čem vynikáte a budeme odhalovat slabá místa.

Zpracování

Výzvy, které před vás postaví diagnóza zpracujeme, prozkoumáme dostupná data a pustíme se do tvorby řídicích principů. Ty ukážou zákazníky s nejvetším potenciálem, které konfrontujeme s tím, co jim umíme doručit a jakým způsobem o ně usiluje konkurence. Na těchto základech definujeme značku a základ pro taktiky, které nás přiblíží cílům.

Korekce

Připravíme koncept strategie, který bude stručný a přehledný a obvykle se vejde na dvě strany. Ukážeme vám, jaké myšlenky za strategií stojí a společně ji budeme konfrontovat tak, abychom dosáhli shody. Jakmile budeme na stejné vlně, připravíme soubor kroků, které nás pošlou správným směrem a rozdělíme jejich realizaci do etap, abyste se mohli pustit do práce. Pokud budete stát o pomoc s realizací, zapojíme se tam, kde budeme mít přidanou hodnotu.

V jakých případech vám workshop pomůže

Pokud chystáte novou značku nebo pracujete na vývoji nového produktu, strategický workshop přinese velkou hodnotu. Nebudete tápat ve tmě, pomůžeme vám dobře se zorientovat v prostředí, do kterého se plánujete vydat a zformuluje zásady, kterými se budete řídit.

Pustit se do akce dříve, než budete mít jasno v zásadních otázkách vám pomůže vyhnout se chaosu, který zákonitě bez přípavy příjde. Střídání taktik pak paniku obvykle prohloubí a komunikace, kterou budete z komplikací vinit jako první strategické nedostatky nevyváží.

Ve fázi zavádění nového produktu jsme například pomohli úspěšně zvládnout značce OneHouse.

V případech, kdy je nutné přistoupit k velkým změnám a pustit se do razantního rebrandingu pomůžeme validací záměru a přehozením vyhýbky. K rebrandingu obvykle vedou závažné důvody a přináší s sebou spoustu otázek, které potřebují odpovědi. Rebranding odráží signifikantní změn u strategie a všech aktivit, které mají novou vizi naplnit. K tak velké akci je třeba přistoupit po důkladném zvážení všech okolností a pokud se má dojít k dobrému výsledku, je klíčové nechat domněnky stranou a vycházet z faktů a solidních dat. Právě dobrá data z výzkumů a interních nástrojů budou formovat další závěry. Může dojít k přehodnocení targetingu a návazně tedy k definici nové pozice značky, tvoří se jasně srozumitelné hodnoty, formlují relevantní a smysluplné benefity, které nám usnadní dosažení cílových segmentů zákazníků. A na všechny tyto závěry se v poslední části tvoří taktiky, kterými využijeme příležitosti a potenciál velké změny.

V rámci procesu rebrandingu jsme workshopem dovedli k novému positioningu třetí největší sexshop v Česku, značku Flagranti z rodiny Notino, která nahradila předchozí 4sex. Rebrandingem se značce otevřely dříve nemyslitelné možnosti, jako například cobranding s Notinem a nové distribuční kanály v jejich síti.

Někdy jdou firmy potenciálně správným směrem nebo hledají cesty dalšího rozvoje. Častým hříchem v tomto případě bývá absence zdokumentované strategie, která by popsala stav a ukázala karty, se kterými se dá hrát. Těmto dokážeme pomoci s rozebráním jednotlivých komponent a provedením správným a strukturovaným postupem tvorby strategie. Diagnóza pomůže zformulovat výzvy a odhalí potenciál pro další rozvoj. Tím může být posílení stávajích segmentů nebo využití příležitostí oslovením nových, ke kterým budeme hledat cesty. V případech, kdy máme stabilní základ je důležité pojmenovat části, které fungují a zafixovat jejich prvky tak, aby změny a inovace nepodrývali jejich efekt.

Přehlednou strategii v těchto případech firmy velmi dobře využijí pro interní komunikaci, identifikaci toho, co funguje a prezentaci nových směrů.

Takovou situaci jsme řešili například s klientem Zahradní centrum pod kloboukem, které hledalo nové cesty k rozvoji a dalšímu růstu v situaci, kdy je žádné velké problémy netáhly k zemi.

V situaci, kdy marketing naráží na velké množství limitů a nepřekonatelné překážky je občas nutné přistoupit k velkým změnám. Ty otevřou nové cesty, uvolní ruce, dodají novou energii a odstraní víko, které brání růstu. Jsou to případy, kdy firmy limituje velikost trhu, omezená kategorie produktů, sebeurčující názvy a další dluhy minulosti, kdy strategie nebyla dostatečné robustní nebo se proces tvorby strategie úplně přeskočil.

V těchto případech je nutné rázně říznout do živého, vyhrnout si rukávy od krve, zatnout zuby a pustit se do tvorby nové strategie. Velké změny není možné realizovat ze dne na den a restrukturalizaci je důležité rozvrhnout do etap, kdy každá vyřeší koherentní celek, budou na sebe navazovat a nebudou se blokovat a omezovat. Restrukturalizace s sebou často přináší změnu priorit v cílení na vybrané segmenty, úpravu positioningu a není neobvyklé přistoupit k rebrandingu.

Případ restrukturalizace marketingové strategie jsme řešili s velkým e-shopem se sportovním vybavením Mastersport, kterého mimo jiné limitoval sebeurčující název Nejlevnejsisport.cz. Součástí naší spolupráce byla úprava designu produktů a rebranding nám mimo jiné umožnil navázání spolupráce s influencery, jako je například Simona Krajnová.

V případě WOclubu jsme pak naráželi na limity vybraných trhů a komplikacemi se sezónností a logistikou. Výzvou u tohoto projektu byla stabilizace příjmů během roku a oslovení nových segmentů.

Firmy, které se nachází v momentu, kdy mají v plánu oslovit nové komunikační agentury pro dlouhodobou spolupráci a rozvoj jejich značky můžou benefitovat z marketingového workshopu tím, že jim pomůžeme s validací jejich strategie a formulací principů, kterými se chtějí řídit. Na jejich základě jim pomůžeme s tvorbou zadání, na které by měly jejich agentury nebo specialisté hledat řešení.

Častým problémem v tomto ohledu bývá špatné nebo v horších případech neexistující zadání. V případě špatného zadání dochází k neefektivnímu řešení nerelevantních problémů. V případě neexistujícího zadání pak externí spolupracovníci projektují své domněnky a deformující vize a ty budou odpovídat tomu, co potřebujete jen s velmi malou pravděpodobností. K dobrému výsledku tak vede cesta dlážděná vyhozenými penězy, spáleným časem, bolestivou spoluprací a nenaplněnými představami.

 • Máte strategii sepsanou
 • Je stručná a rozumí ji všichni ve firmě
 • Máte definované dlouhodobé principy
 • Popisuje čemu čelíte
 • Víte, kam míříte a čeho chcete dosáhnout
 • Víte, jak poznat, že jdete správným směrem

 • Víte s kým soupeříte
 • Máte popsané své jedinečnosti i slabiny
 • Držíte konzistentní positioning
 • Máte čitelnou a snadno rozpoznatelnou značku
 • Umíte připravit zadání pro specialisty i agenturu
 • Máte popsané taktiky, které vás dovedou k cíli

Strategický workshop vám pomůže zorientovat se na trhu, najít správný směr, držet kurz, růst.

Provedeme vás celým procesem a na konci předáme hotovou marketingovou strategii.

Jak nad strategií uvažujeme

Naše angažmá klientům přináší porci objektivity, která je v interních kruzích téměř nedosažitelná. V kombinaci s našimi zkušenostmi napříč obory, marketingovým vzděláním a zaběhnutými procesy doručujeme nanejvýš praktické a aplikovatelné řešení.

Abychom se dostali k optimálnímu výsledku, musíme klientům čas od času položit nepříjemnou otázku na tělo, zvednout všechny kameny, ukázat novou perspektivu a nebát se vstoupit do nekomforních zón. Naši angažovanost pohání snaha klientům upřímně pomoci, najít nejvhodnější řešení a nastavit správný směr. Naším úkolem je zkrátka nabourat provozní slepotu, vytěžit vaše oborové zkušenosti a dát je do rámce strategického procesu, abyste plnili potřeby vašich zákazníků s co nejvyšší efektivitou.

Celý proces tvorby strategie zakládáme na faktech a poznatcích maximálně relevantních ke konkrétnímu projektu. Strategie, které pro klienty tvoříme nelimitujeme tím, co umíme zajistit v návazné spolupráci. Řešení odpovídá vaší aktuální situaci a možnostem, nevymýšlíme vzdušné zámky, fantasmagorie ani malé domů. Za to dáme ruku do ohně.

Pozorní posluchači s kvalitním řešením
Celá spolupráce byla zahájena workshopem, při kterém jsme dvěma mluvčím předali základní informace o našem podnikání tak, aby pochopili jeho principy a dokázali navrhnout výše popsanou strategii. Překvapivé a potěšitelné bylo zejména to, že během workshopu se oba mluvčí opravdu snažili být velmi pozornými a chápavými posluchači, kteří se doopravdy snaží nejdříve navnímat to, o čem náš byznys je a teprve pak vymýšlet strategii. To ostře kontrastuje s přístupem jiných agentur, které, aniž by o klientovi věděly alespoň něco málo, se snaží ihned nabídnout univerzální řešení. Dva Mluvčí mohu tedy vřele doporučit
Filip Klíma

Majitel, ZC pod kloboukem

Strategický framework

Těmto značkám jsme pomáhali se strategií

Radim

CEO

Přes 8 let zkušeností v marketingu

Radim
Dan

Druhý Mluvčí

Ostřílený marketingový specialista a univerzitní doktorand

Dan

Potkejme se!

Máte pro nás výzvu?

Máme rádi komplexní marketingové projekty a pokud potřebujete pomoc zkušeného týmu, rádi s vámi probereme možnosti.

Používáme cookies, abychom z online marketingu vytěžili co se dá. A vy byste měli udělat to samé!