Případová studie | Marketingová strategie, online marketing, sociální sítě

Jak jsme nastartovali brand, výkon i komunitu MotoZemě pomocí strategie a sociálních sítí

Před začátkem spolupráce v MotoZemi chyběla marketingová strategie, sociální sítě (Facebook a Instagram) jely spíše v pomalém pruhu a vizuální podoba komunikace kličkovala mimo identitu značky.

Z pohledu prodejů ale MotoZem nijak nestrádala, měla skvěle fungující e-shop, silnou síť prodejen a zástup spokojených zákazníků.

Případy, kdy firma funguje i když má své nedostatky, jsou naše oblíbené. Naplnit potenciál klienta a pomoct mu k růstu je skvělá výzva snad pro každého marketéra a přesně to byl náš úkol.

Jízda bez marketingové strategie

Jaká byla naše startovní pozice?

MotoZem patří mezi top 3 obchodníky s oblečením a vybavením pro motorkáře s působností v Česku a na Slovensku, kde provozuje e-shopy a pět kamenných prodejen. Kromě distribuce světových značek prodává vlastní produkty pod svými privátním značkami.

Na začátku naší spolupráce v MotoZemi neexistovalo tradiční marketingové oddělení s marketingovým manažerem, komunikační role byly rozdělené mezi jednotlivé zaměstnance a část služeb se řešila outsourcingově bez zavedených procesů.

MotoZem má ale v plánu držet kurz udržitelného růstu, ubránit svou pozici mezi top obchodníky a dále rozvíjet portfolio privátních značek, které tvoří páteř sortimentu. Takové plány otevřely otázku potřeby zvýšení profesionality, zavedení koncepce, nových procesů a organizace a zkvalitnění komunikace.

Byl to zkrátka stroj s pořádným motorem, který potřeboval správné palivo, zkušeného jezdce a úpravu laku.

Strategie, správa kampaní
Strategie, správa kampaní

Daniel

Repas marketingu krok za krokem

Položili jsme základy marketingové strategie

Vzhledem k absenci dokumentované marketingové strategie, která by sjednotila interní vnímání značky, určila směr, klíčové zákaznické segmenty a stanovila soubor akčních kroků pro její postupné naplňování jsme začínali takřka od nuly.

Společný strategický workshop nám dal podklady pro diagnózu – pomocí dat jsme identifikovali slabá místa, formulovali výzvy a sestavili soubor řídicích principů.

Stanovili jsme cíle marketingové cíle, prioritní segmenty, prvky positioningu, upravili komunikační mix, navrhli obsahová témata a určili další akční kroky.

Zavedli jsme projektový management

Protože v MotoZemi neexistovalo zformované marketingové oddělení, postupně jsme zaváděli procesy, které zjednodušovaly plánování a komunikaci mezi MotoZemí a námi.

Konkrétně jsme ustálili platformu pro plánování a schvalování obsahu pro sociální sítě, zavedli jsme projektový software pro přehled nad průběhem plnění úkolů, evidenci požadavků a datová úložiště pro archivaci vyrobeného obsahu.

Na straně klienta vznikla nová pozice marketingového koordinátora, bez kterého by výměna informací mezi interním týmem a agenturou nebyla možná.

Na naší straně se projektu chopila projekťačka Kačka, která zajistila plánování a zavádění procesů na obou stranách, kontrolu plnění úkolů a efektivní předávání informací.

MotoZem s námi tedy získala expertízu a sehraný tým složený ze specialistů na jednotlivé oblasti marketingu a komunikace.

Takový přístup uleví nejen internímu rozpočtu, ale také náročným HR aktivitám, zajistí zastupitelnost, odbornost a příliv inspirace a zkušeností z jiných projektů, které dříve nebo později internímu týmu chybí. 

Každý měsíc navíc klient dostává velmi přehledný report.

Co do MotoZemě přinesli Dva Mluvčí?

Od tvorby marketingové strategie po denní online marketingové aktivity

Marketingová strategie

Analýza současného stavu, formulace cílů a výzev, určení zákaznických segmentů, definice positioningu a konkurenčních výhod, sestavení online marketingového mixu.

Strategie
Online marketing

Stanovení témat komunikace, plánování, tvorba a distribuce obsahu, správa reklamních kampaní, community management, analýza dat, úspěšné plnění přísného PNO (last click, GA).

Digital
Foto a video produkce

Kreativa, organizace, zajištění lokality i modelů, realizace, střih, postprodukce, voice overy, grafika, efekty atd. v různých formátech pro jednotlivé marketingové kanály.

Produkce

Marketingová agentura nebo interní markeťák aneb hodnocení MotoZemě

Jak naši práci a přínos hodnotí klient?

Dva Mluvčí zastali práci celého oddělení
Na začátku jsme nevěděli, do čeho jdeme. Po workshopu, kdy nás Radim a Dan vyzpovídali, jsme viděli, že Dva Mluvčí jsou jiní než agentury, se kterými jsme pracovali dříve. Namísto nabídky zaručených řešení nám nejprve pomohli najít rezervy, které nás brzdily a možné cesty k růstu. A to byl základ pro marketingovou strategii. Po doladění detailů jsme se pak společně pustili do práce. Předali jsme jim náš Facebook a Instagram včetně placených kampaní a nastavili jasný cíl ve formě PNO.
Kromě toho, že daný cíl dlouhodobě plní, dokázali také oživit naši komunikaci, nastavit jednotnou vizuální podobu obsahu a více zapojit naše fanoušky, kteří lajkují, komentují a sdílí více než kdy jindy. Díky tomu jsme se dokázali odlišit od konkurentů a výrazně je překonat co se interakcí na sociálních sítích týče.
Vyzkoušeli jsme několik interních marketingových manažerů, ale Dva Mluvčí zatím odvádějí lepší práci.
Renáta Dubská

Spolumajitelka

Čeho se nám společně podařilo dosáhnout

Strategie

Brandlist – takto označujeme dokument, který ve stručnosti schématicky a v heslech koncentruje strategické závěry na jedno místo. Ve dvou stranách se neztratí žádný člen týmu MotoZemě a nováčci snadno a rychle poznají směr, kterým věci mají plynout.

Koncepční aktivity pomáhají udržet směr popsaný řídícími principy. V MotoZemi se jedná o tmelení motorkářské komunity, komunikaci privátních značek, dodržování prvků rozpoznatelnosti značky, soustředění se na segment motorkářských nováčků a následným rozvojem jejich obchodního potenciálu, tvorbu a komunikaci obsahu pro jednotlivé segmenty podle jejich důležitosti.

Komunikace

Komunikační aktivity by měly být provázané a o to se v MotoZemi snažíme. Obsah, který vytvoříme pro potřeby orientace nováčků v produktovém portfoliu nebo obecné rady a tipy, které jsou přínosem pro jejich komfort, bezpečnost nebo zážitky na motorce pak využijeme v on-line prostředí, ale také například jako přílohu pro pozornost, kterou dostávají majitelé nových řidičáků v motoškolách.

MotoZem měla už před naším angažmá relativně dobrá čísla na sociálních sítích. Když jsme je ale prozkoumali detailněji, dospěli jsme rychle k závěru, že máme co zlepšovat. Interakce byly motivované soutěžemi bez hlubšího významu a zájem o značku samotnou slabý. K tomu jsme přičetli nedodržování prvků rozpoznatelnosti, mizivý podíl originálního obsahu a žádnou další práci s daty a využívání potenciálu… a zavedli změny.

…. Dan

Atraktivní obsah

Obsahová kvalita MotoZemě výrazně povyskočila a k dnešnímu dni se daří komunikovat nejatraktivnější obsah v oboru. Výsledky naše tvrzení podporují a obrázek si můžete udělat sami z příkladů níže.

Výkon

I díky pestrému a atraktivnímu obsahu se nám daří využívat sociální sítě jako důležitý a hodnotný výkonnostní kanál. Primárně zamýšlenou funkcí bylo nahrávání na smeč PPC kampaním. Dlouhodobě se nám ale daří na sociálních sítích kromě asistencí držet stanovené, relativně přísné PNO. Naše taktika je tedy jednoduchá a efektivní – získáváme relevantní interakce díky dobrému obsahu a cílení, oslovené motorkáře pak dovedeme k nákupu sami nebo převezme struktura PPC kampaní. Jako vedlejší efekt posilujeme naše povědomí v motorkářské komunitě a vytváříme prostor pro komunikaci privátních značek MotoZemě.

Projektové řízení a zavádění procesů

Zaměření se na specifická témata, podpora komunity a její zapojení do tvorby a oboustranné komunikace spolu s dobrým produktovým obsahem dodává komunikaci dostatečnou atraktivitu a nezbytnou pestrost. Díky těmto dvěma ingrediencím se daří posouvat výsledky správným směrem a tyto dílčí metriky jsou toho dobrým důkazem.

Zavedené procesy

  • Plánování obsahu v publikačním nástroji
  • Poloautomatický reporting
  • Týmová komunikace v projektovém nástroji
  • Data management

Ukázka originálního obsahu

Obsah pro MotoZem tvoříme proporčně pro jednotlivé segmenty podle jejich důležitosti.

Before After
Reklamní obsah

Posun v kvalitě a hodnotě komunikace

Zaměření se na specifická témata, podpora komunity a její zapojení do tvorby a oboustranné komunikace spolu s dobrým produktovým obsahem dodává komunikaci dostatečnou atraktivitu a nezbytnou pestrost. Díky těmto dvěma ingrediencím se daří posouvat výsledky správným směrem a tyto dílčí metriky jsou toho dobrým důkazem.

Reakce 0%
Komentáře 0%
Sdílení 0%
Reakce 0%
Komentáře 0%
Sdílení 0%

Nacházíte se v podobné situaci?

Jestli už máte nějakou spolupráci s agenturou v deníčku, tak víte, že je veledůležité, jaké lidi na váš projekt nasadí. Důležité pro výsledek i pro pocit ze spolupráce. My šlechtíme malý, ale efektivní tým a lidé, se kterými naši klienti jednají, jsou i ti, kteří na projektu pracují. Zkušení Mluvčí s kapacitou poradit, vyřešit problém a chutí udělat, co je možné.

Potkejme se, třeba pomůžeme v rozvoji i vám.

Kdo ze spolupráce s námi vytěží maximum?

Jakým projektům umíme nejlépe pomoci

Největší službu uděláme firmám, které vyrábějí vlastní produkty nebo mají ambici budovat značku. Otevírá se nám prostor pro využití našeho strategického přesahu, možnosti dlouhodobě spolupracovat na digitálních kanálech i pro využití naší interní produkce.

A s jakými lidmi se nám dobře dělá

Na straně klienta by měl v nejlepším případě sedět otevřený marketér nebo zkušený CEO s chutí pracovat efektivně podle strategie.

Od klientů očekáváme kvalitní a smysluplné zadání, které spolu prostudujeme a vyladíme tak, abychom neměli pochybnosti o tom, kam směřujeme. Pokud si to situace žádá, umíme přispět konzultačně nebo workshopem.

Kdo se s námi pustil do spolupráce?

Co o nás říkají klienti

WOclub má parťáka jako nikdy předtím
Na trhu lze dnes najít spoustu nezávislých konzultantů a PPC agentur (sorry), ale my jsme pro naši značku WOclub hledali silného a zkušeného partnera, se kterým bychom řešili více než jen obsah a cílení. Proto jsme si vybrali (wait for it)
Dva Mluvčí, se kterými společně řešíme kompletní marketingovou strategii od analýzy a plánování přes produkční činnosti, nastavení komunikace až po vyhodnocení a optimalizaci (to vše u jejich výborného kafe).
Petr Krakowczyk

CMO, WOclub

Expertíza a neustálý posun
Na spolupráci s agenturou Dva Mluvčí jsme ve 4Ever ocenili hlavně komplexnost služeb, hluboké znalosti a také přesah do jednotlivých oborů marketingu. Od komunikace, sociálních sítí přes PPC reklamní systémy až po foto a video produkci.
Nemáme vlastní marketingový tým a tak jsme spolehlivého partnera, kterému skutečně záleží na rozvoji značky velmi ocenili. Konkrétně jsme rádi za neustálý posun kupředu, rozvoj a zavádění inovací.
Ivan Macháček

COO, 4Ever bikes

Flagranti se hodně naučilo
Dva Mluvčí nám vytrhli trn z paty, kdy jsme stáli před spuštěním velkého rebrandingového projektu s obrovskými náklady a neměli definovanou komunikační strategii. Společně se nám podařilo rozebrat nejdůležitější prvky našeho businessu a složit smysluplnou strategii, se kterou se nebojíme jít s Flagranti na trh. Hlavním prvkem spolupráce byl moderovaný workshop, kde jsme si předali všechny důležité informace, které Dva Mluvčí zpracovali do koncepce, kterou jsme dále společně vybrousili. Navrch jsme dostali pár zajímavých kontaktů a praktických marketingových rad a tipů. Jsme rádi, že se naše cesty zkřížily.
Jakub Kučera

CEO, Flagranti

Potkejme se!

Máte pro nás výzvu?

Máme rádi komplexní marketingové projekty a pokud potřebujete pomoc zkušeného týmu, rádi s vámi probereme možnosti.

Používáme cookies, abychom z online marketingu vytěžili co se dá. A vy byste měli udělat to samé!